Mechanik motocyklowy

Kwalifikacje w zawodzie:

  • diagnozowanie, obsługa i naprawa pojazdów motocyklowych

Mechanik motocyklowy wykonuje zadań zawodowe związane z użytkowaniem, diagnostyką, obsługą oraz naprawą pojazdów motocyklowych. Czynności zawodowe mechanika motocyklowego obejmują także demontaż i montaż pojazdów motocyklowych, ich rozruch, regulację oraz zabezpieczenia antykorozyjne.

Kwalifikacje zawodowe, umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między
innymi w:

  • stacjach obsługi pojazdów motocyklowych,
  • przedsiębiorstwach produkcyjnych i naprawczych pojazdów motocyklowych,
  • salonach sprzedaży pojazdów motocyklowych i instytucjach zajmujących się obrotem częściami pojazdów motocyklowych,
  • przedsiębiorstwach świadczących usługi transportowe,
  • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,
  • przedsiębiorstwach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów motocyklowych.

Potwierdzeniem naszego poziomu kształcenia są wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czyli zdawalność powyżej średniej krajowej lub wojewódzkiej tzn. od 90 – 100%. Po raz kolejny zajęliśmy wysokie miejsce w rankingu blisko 200 szkół średnich technicznych w województwie świętokrzyskim a to nas do czegoś wobec Ciebie i Twoich kolegów zobowiązuje.

.