W oparciu o bogato wyposażone pracownie w Warsztatach Szkolnych prowadzone są zajęcia kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego w zawodach

Technik pojazdów samochodowych

U nas nauczysz się m.in.

 • wykonywania napraw pojazdów samochodowych, w tym silnika i skrzyni biegów, sprzęgła, układu hamulcowego, kierowniczego, zawieszenia itp.
 • wykonywania prac demontażowo – montażowych zespołów i podzespołów pojazdów samochodowych
 • przeprowadzania diagnostyki i naprawy silników, zespołów i układów mechanicznych oraz układów elektrycznych i elektronicznych w pojazdach silnikowych
 • oceniania stanu technicznego pojazdów i ustalanie przyczyn ich niesprawności
 • kontrolowania jakości wykonywanych prac za pomocą urządzeń i oprogramowania diagnostycznego
 • organizowania i wykonywania obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • wykonywania przeglądów pojazdów samochodowych na stacjach obsługi i kontroli pojazdów
 • posługiwania się dokumentacją techniczną pojazdów
 • prowadzenia dokumentacji i rozliczania kosztów obsługi i naprawy pojazdów samochodowych
 • stosowania programów komputerowych wspomagających pracę technika pojazdów samochodowych

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

U nas nauczysz się m.in.

 • organizowania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywania montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • konserwowania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • naprawiania urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • kontrolowania pracy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • sporządzania kosztorysów oraz ofert i umów dotyczących urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • przygotowywania dokumentacji niezbędnej do uruchomienia i prowadzenia działalności
  gospodarczej
 • wykonywania instalacji sanitarnych i elektrycznych
 • wykonywania bieżących przeglądów systemów energetyki odnawialnej
 • prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami powstającymi przy montażu i eksploatacji urządzeń energetyki odnawialnej
 • stosowania programów komputerowych wykorzystywanych w pracy technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • obsługi aparatury kontrolno-pomiarowej do pomiarów elektrycznych i pomiarów przepływu cieczy i gazów

Mechanik pojazdów samochodowych

U nas nauczysz się m.in.

 • demontażu i montażu części podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych
 • lokalizowania uszkodzeń części, podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych na podstawie pomiarów i wyników badań diagnostycznych
 • zasady działania i naprawy układów napędowych, hamulcowych, kierowniczych, jezdnych, elektrycznych, bezpieczeństwa i komfortu jazdy
 • zasady działania tradycyjnych i alternatywnych źródeł napędu pojazdów samochodowych spalinowych, elektrycznych, hybrydowych
 • wypełniania zlecenia serwisowego na wykonanie diagnostyki pojazdu samochodowego
 • stosowania specjalistycznych programów komputerowych do diagnostyki pojazdów samochodowych
 • wykonywania pomiarów warsztatowych
 • szacowania kosztów diagnostyki i naprawy pojazdu samochodowego
 • oceniania jakości wykonanej obsługi pojazdów samochodowych
 • rozróżniania maszyn i urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • stosować przepisy prawa dotyczące ruchu drogowego i kierujących pojazdami (bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B)