Dział obróbki metali

Pracownia obróbki ręcznej

W pracowni obróbki ręcznej uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie przestrzegania przepisów BHP podczas wykonywania podstawowych operacji ślusarskich, doboru odpowiednich przyrządów pomiarowych do wykonania zadań, wykonywania pomiarów wymiarów zewnętrznych, wewnętrznych i mieszanych suwmiarką, mikrometrem i średnicówką, trasowania na płaszczyźnie, cięcia, piłowania, gięcia, prostowania oraz gwintowania materiałów stalowych.

Wyposażenie:

 • nożyce drganiowe mechaniczne
 • stoły ślusarskie z imadłami
 • piła taśmowa
 • piła ramowa
 • wiertarki słupowe
 • wiertarki stołowe

Pracownia tokarek

W pracowni tokarek uczniowie mają możliwość zapoznać się z operacjami obróbki mechanicznej takimi jak: toczenie powierzchni zewnętrznych (walcowych i stożkowych) oraz wewnętrznych i czołowych, dobór narzędzi, dobór parametrów toczenia, mocowanie przedmiotu.

Wyposażenie:

 • tokarki uniwersalne
 • tokarka CNC
 • nakiełczarka
 • wiertarka stołowa

Pracownia frezarek

W pracowni frezarek uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie frezowania powierzchni płaskich i kształtowych, doboru narzędzi, doboru parametrów frezowania, mocowania przedmiotu z uwzględnieniem przepisów BHP.

Wyposażenie:

 • frezarka uniwersalna
 • frezarki pionowe
 • frezarki poziome
 • wiertarko-frezarka (wytaczarka)
 • dłutownica