Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Kwalifikacje w zawodzie:

  • montaż i uruchamianie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
  • eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent kierunku ma szansę zatrudnienia:

  • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej
  • na stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
  • serwisowania funkcjonujących instalacji
  • jako doradca techniczny
  • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym , w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii
  • w administracji publicznej na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie
  • w biurze projektowym
  • założyć własną działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej

Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi pracownikami zarówno w kraju jak i za granicą.

W ramach programu Erasmus+ nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe w Hiszpanii