Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju są placówką dydaktyczno-wychowawczą i stanowią integralną część szkoły. Podstawowym zadaniem warsztatów jest organizowanie i prowadzenie kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznego.

Nasze zaplecze stanowi:

 • 4 pracownie dydaktyczne
 • 3 pracownie napraw i regulacji samochodowych
 • 3 pracownie montażu – demontażu maszyn i urządzeń
 • pracownia uruchamiania i eksploatacji urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • pracownia montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • pracownia spawalnicza
 • pracownia frezarek
 • pracownia tokarek
 • pracownia obróbki ręcznej
 • pracownia diagnostyki podzespołów i zespołów samochodowych
 • pracownia podzespołów i zespołów samochodowych
 • pracownia informatyczna
 • stacja kontroli pojazdów

Oprócz działalności dydaktycznej warsztaty prowadzą działalność usługową w zakresie: