Elektromechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje w zawodzie:

 • obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych

Czy wiesz dlaczego warto wybrać kierunek kształcenia elektromechanik pojazdów samochodowych ?

 • gdyż obsługuje i naprawia wszystkie układy elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów samochodowych, w tym m.in. systemy sterowania silnikiem oraz układy bezpieczeństwa i komfortu jazdy,
 • instaluje i uruchamia w samochodzie elektryczne i elektroniczne urządzenia sterujące, zabezpieczające i sygnalizacyjne, w tym połączone magistralami danych (m.in. typu CAN i LIN),
 • pracuje w zawodzie elektromechanik pojazdów samochodowych lecz również w zawodach pokrewnych np. mechanik pojazdów samochodowych, kierowca–mechanik, kierowca samochodów ciężarowych, autokarów, żołnierz wojsk zmechanizowanych, czy też na stanowiskach kierowniczych w branży motoryzacyjnej,
 • nabywa praktycznych umiejętności na stanowiskach służących do badania elektrycznych i elektronicznych oraz mechanicznych zespołów i układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych oraz umiejętności  bezstresowego  posługiwania  przyrządami i oprzyrządowaniem specjalistycznym stosowanym w diagnostyce i naprawie pojazdów samochodowych,
 • to dobrze płatny zawód i praca na poziomie europejskim a uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe honorowane są w całej Unii Europejskiej,
 • uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.

Absolwent szkoły będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania stanu technicznego układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 • naprawiania układów elektrycznych i elektronicznych pojazdów samochodowych,
 • prowadzenia pojazdów samochodowych.

 

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podjęcie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych,
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych,
 • firmach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi, zwłaszcza w zakresie elektrycznego i elektronicznego wyposażenia pojazdów,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego.

 

Potwierdzeniem naszego poziomu kształcenia są wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czyli zdawalność powyżej średniej krajowej lub wojewódzkiej tzn. od 90 – 100%. Po raz kolejny zajęliśmy wysokie  miejsce w rankingu blisko 200 szkół średnich technicznych w województwie świętokrzyskim a to nas do czegoś wobec Ciebie i Twoich kolegów zobowiązuje.