Dział spawalniczo - montażowy

Pracownia spawalnicza

W pracowni spawalniczej uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności dotyczące termicznego łączenia materiałów konstrukcyjnych, projektowania konstrukcji spawanych, kontroli jakości złączy spajanych oraz eksploatacji urządzeń spawalniczych. Ponadto nabywają wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu łączenia metali technikami spawalniczymi, tj. spawania elektrycznego, w osłonach gazów MIG/MAG i TIG oraz napawania, lutowania i klejenia materiałów z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyposażenie:

 • przyłbice spawalnicze
 • spawarki MIG/MAG
 • spawarki TIG
 • stoły spawalnicze z ramieniem odciągowym

Pracownie montażu - demontażu maszyn i urządzeń

W pracowniach montażu – demontażu maszyn i urządzeń uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu posługiwania się dokumentacją techniczną maszyn i urządzeń, planowania czynności związanych z demontażem maszyn i urządzeń, charakteryzowania procesów zużycia elementów maszyn, urządzeń i narzędzi, oceniania ich stanu technicznego, montowania maszyn i urządzeń po naprawie, dobierania metod i wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, konserwowania narzędzi

Wyposażenie:

 • gilotyna mechaniczna
 • prasa ręczna
 • przecinarka do metalu
 • spawarka TIG
 • spawarki MIG/MAG
 • wiertarka kolumnowa
 • zaginarka mechaniczna
 • zgrzewarka punktowa