Mechanik pojazdów samochodowych

Kwalifikacje w zawodzie:

 • obsługa, diagnozowanie oraz naprawa pojazdów samochodowych

Czy wiesz dlaczego warto wybrać kierunek kształcenia mechanik pojazdów samochodowych ?

 • gdyż jest to jeden z piętnastu zawodów w którym jest największe zapotrzebowanie na pracowników w najbliższych latach
 • to nie tylko praca w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych lecz również w zawodach pokrewnych tzn.: elektromechanik pojazdów samochodowych, kierowca – mechanik, kierowca samochodów ciężarowych, autokarów, żołnierz wojsk zmechanizowanych, pracownicy sklepów i hurtowni części do pojazdów samochodowych, czy też na stanowiskach kierowniczych w branży motoryzacyjnej
 • nabywanie praktycznych umiejętności w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w stanowiska laboratoryjne do badania elektrycznych i elektronicznych oraz mechanicznych zespołów i układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych
 • umiejętność bezstresowego posługiwania oprzyrządowaniem specjalistycznym tzn. np. kontrolnymi testerami samochodowe oraz multimetrami samochodowymi, przyrządami do sprawdzania geometrii zawieszenia pojazdu, urządzenie do demontażu, montażu i wyważenia kół, testery oświetlenia pojazdu, tester instalacji elektrycznej i elektronicznej pojazdu, urządzeniami diagnostyczne, podnośnikami nożycowymi i kolumnowymi itp. urządzeniami
 • dobrze płatny zawód i praca na poziomie europejskim – uzyskane kwalifikacje są uznawane w całej Unii Europejskiej
 • uzyskanie certyfikatu potwierdzającego twoje kwalifikacje zawodowe honorowanego w całej Unii Europejskiej co wiąże się z wyższymi zarobkami pracując za granicą
 • zadowolenie pracodawców z dobrze wykształconych absolwentów na tym kierunku przez naszą szkołę

Co robi nasza szkoła aby przygotować cię do zawodu mechanika pojazdów samochodowych ?

 • ponadstandardowe solidne kształcenie w nowoczesnych pracowniach dydaktycznych wyposażonych m.in. w wizualizery, tablice interaktywne oraz projektory multimedialne (niezbędne minimum w naszej szkole)
 • nauka w specjalistycznych pracowniach wyposażonych w stanowiska laboratoryjne do badania elektrycznych i elektronicznych, oraz mechanicznych zespołów i układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych (zobacz zdjęcia i prezentacje na stronie szkoły)
 • pracownie wyposażone są w rzeczywiste modele i przekroje podzespołów i zespołów oraz układów funkcjonalnych pojazdów samochodowych
 • nauczanie praktyczne na warsztatach szkolnych na specjalistycznych działach diagnostyki i naprawy pojazdów
 • organizowanie zajęć na okręgowej stacji diagnostycznej pojazdów samochodowych gdzie nasi uczniowie odbywają zajęcia praktyczne
 • uczenie praktycznie a nie tylko teoretyczne z możliwością zrobienia dodatkowych kursów i uprawnień np. kierowcy kat. B – kurs jest bezpłatny dla uczniów na tym kierunku, spawacza metodą MIG, MAG, TIG lub klasyczną metodą elektrodą otuloną, kursy operatora wózków widłowych itp.
 • przygotowanie do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe przez egzaminatorów Centralnej Komisji Egzaminacyjnej pracujących i uczących w naszej szkole
 • gwarantujemy rzetelne przygotowanie do państwowych egzaminów zawodowych – ponad przeciętna krajowa zdawalność na poziomie 90-100% (sprawdź to w innych szkołach zanim zdecydujesz o swojej przyszłości ile osób faktycznie z całej klasy podchodzi do egzaminu i ile z nich faktycznie zdaje)
 • dajemy perspektywę pracy w zawodzie mechanika pojazdów samochodowych, pracy gruntownie wykształconego kierowcy zawodowego itp. pokrewnych zawodach
 • organizowane są dodatkowe kursy kształcenia zawodowego oraz zajęcia pozalekcyjne
 • możesz korzystać ze szkolnych serwerów internetowych
 • w ramach programu Erasmus+ nasi uczniowie odbywają praktyki zawodowe za granicą
 • organizujemy wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy

 Potwierdzeniem naszego poziomu kształcenia są wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, czyli zdawalność powyżej średniej krajowe lub wojewódzkiej tzn. od 90 – 100%. Po raz kolejny zajęliśmy wysokie 15 miejsce w rankingu blisko 200 szkół średnich technicznych w województwie świętokrzyskim a to nas do czegoś wobec Ciebie i Twoich kolegów zobowiązuje.